Czy warto organizować imprezy integracyjne a jeśli TAK, to dlaczego integracja pracowników jest taka ważna?

Dla każdego z nas praca jest bardzo ważnym aspektem naszego życia. To właśnie tu spędzamy większość naszego czasu. Czas ten chcąc nie chcąc spędzamy ze współpracownikami. To jaka atmosfera panuje w firmie, przekłada się bezpośrednio na jakość pracy. Dobra atmosfera w zespole bardziej motywuje ludzi, aby wkładali większy wysiłek w wykonywane zadania, niż premia. Dlatego też warto zainwestować w zbudowanie zgranego zespołu, który będzie wspólnie pracował na sukces firmy.

Duże korporacje od lat wiedzą, że na jakość pracy przekłada się kilka istotnych czynników. Czemu więc nie skorzystać z ich wieloletniego doświadczenia. Zastanówmy się patrząc na siebie co nas motywuje do wkładania większego wysiłku w wykonywane zadania. Oczywistym jest, że ważna jest wysokość zarobków, jednak równie istotna jest atmosfera w pracy. jeżeli pracujesz w miejscu, gdzie relacje między pracownikami są złe, niechętnie chodzisz do pracy, a to przekłada się też na to, jak wykonujesz powierzone sobie zadania. Z kolei na to, jaka atmosfera panuje w miejscu pracy, mają wpływ relacje między jej pracownikami, brak konfliktów oraz sposób, w jaki oni ze sobą się komunikują. Jeżeli ty jako pracodawca zadbasz o to, aby atmosfera w pracy była dobra, a pracownicy ufali sobie nawzajem i działali w imię wspólnego dobra, czyli interesu firmy, z pewnością zauważysz, różnicę w wynikach pracy firmy. Jak wynika z badań, wyższy poziom stresu wykazują pracownicy, którzy są pewni swojej pozycji zatrudnienia w firmie, a co za tym idzie wiążą z nią swoją przyszłość. Czy nie mając gwarancji, że za miesiąc będziemy pracować tu gdzie jesteśmy teraz, wkładali byśmy całą swoją energię w pracę? Jeżeli jednak patrząc w przyszłość, widzimy się w tym samym miejscu, w którym jesteś obecnie, to dokładamy starań, aby ono się rozwijało. Analogiczne jest, że jeżeli firma będzie się rozwijała i my na tym skorzystamy to tzw. efekt synergii.

Imprezy integracyjne organizujemy więc po to, by osiągnąć kilka celów. Mają one za zadanie pomóc pracownikom lepiej się poznać i tym samym ułatwić im komunikację, wzmocnić ich solidarność, nauczyć rozwiązywania problemów, które wymagają pracy i zaangażowania całej grupy. Podczas integracji po za murami firmy przestajemy na siebie patrzeć jak na kolegów i koleżanki z innych działów, na przełożonych i podwładnych. Zaczynamy się lepiej poznawać i nagle okazuje się, że z osobą, z którą codziennie tylko mijamy się na korytarzu mówiąc sobie zdawkowe cześć, wiele nas łączy.

Wyjazdy i imprezy, podczas których pracownicy mają okazję się wspólnie bawić, sprawią, że zrzucą oni sztywne biurowe maski, które zakładają na co dzień i w końcu zaczną być sobą! Poznają się, zaczynają sobie ufać a ci którzy ufają sobie, lepiej skupiają się na swoich obowiązkach, ponieważ nie martwią się, że część pracy, wykonywana przez kolegę lub koleżankę, która jest istotna dla ich obowiązków, będzie zrobiona źle.

Spotkania integracyjne są również bardzo istotne z punktu widzenia kierownictwa firmy. Pomagają one ocenić pracowników, poznać ich od innych stron, niż tych, które znają z pracy. Podczas takiego wyjazdu, może się okazać, że ktoś zupełnie nie wykorzystywał swojego talentu w pracy, zajmując nieodpowiednie dla niego stanowisko. Integracja jest dobrym sposobem na ewentualne przeorganizowanie firmy, tak, by działała jeszcze sprawniej i efektywniej.