Czy warto w tych czasach robić firmowe imprezy integracyjne?

tembuilding

Oczywiście, że tak. Pracodawca może zyskać lepiej współpracującą ze sobą grupę i lepszą atmosferę w firmie, co z kolei podnosi motywację zatrudnionych do wykonywania powierzonych zadań. – Impreza integracyjna może służyć lepszej komunikacji, w tym motywowaniu do większego wysiłku. Mobilizuje do głębszego zaangażowania w sytuacjach przełomowych dla firmy. Takie spotkanie to także możliwość zebrania całego zespołu w tym samym czasie i miejscu, oraz przeprowadzenie potrzebnego, wartościowego szkolenia.

Czy warto w tych czasach robić firmowe imprezy integracyjne?
5 (100%) 1 vote