Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25.05.2018r.  przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, celem realizacji obowiązków z nich wynikających, M2 Events z siedzibą w Olsztynie, podaje co następuje.

 1. Administratorem danychPani/Pana danych osobowych jest M2 Events z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: 10-416) przy ul. Srebrna 1/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: XXXXXXXXXX, NIP: 7393785791, REGON: XXXXXXXXX.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, tj. w szczególności: realizacji procesu sprzedaży towarów handlowych, umożliwienia świadczenia niektórych usług drogą elektroniczną, zatrudnienia, dokonywania rozliczeń, obsługi konta elektronicznego w sieci administratora danych, obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się w tym w związku obsługiwanymi transakcjami, dla celów podatkowych i rachunkowych, dla celów archiwalnych i statystycznych. Natomiast, po uzyskaniu zgody, zbieranie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych następuje w celach: generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron www lub w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. na otrzymywanie od M2 Events z siedzibą w Olsztynie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mailowej, SMS-owej, telefonicznej) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez M2 Events
 4. Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, NIP lub REGON.
 5. Informujemy, że  przetwarzanie danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie trzecim przez M2 Events w Olsztynie lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, następuje w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej, w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych.
 6. Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora danych, w szczególności na podstawie danych o wcześniej znajdujących u administratora danych towarach handlowych, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego tendencji. Profilowanie dotyczy osób fizycznych, które wcześniej wyrażą dobrowolną zgodę marketingową  i będzie  prowadzone celem dostosowania oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą.
 7. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pośrednictwem adresu: biuro@m2events.pl
 9. Wycofanie / modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.
 10. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów (punkt trzeci), jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia.
 11. Administrator danych podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości. Każda osoba fizyczna, której dane zostaną naruszone zostanie o tym poinformowana. Polityka bezpieczeństwa informacji.

Aby zmienić/wycofać zgodę należy tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@m2events.pl.


Wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przez M2 Events z siedzibą w Olsztynie, w tym w celu:
obsługi umów (realizacji transakcji) lub
zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych lub
w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. na otrzymywanie od M2 Events z siedzibą w Olsztynie za pomocą środków prozumiewania się na odległość (mailowej, SMS-owej, telefonicznej) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez M2 Events lub
w celach marketingowych, polegających na profilowaniu moich danych osobowych, w tym w sposób zautomatyzowany, celem dostosowania informacji handlowej przez administratora danych do potrzeb i zainteresowań mojej osoby.
przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie „a”, przez M2 Events w Olsztynie lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych.

Oświadczam, że ukończyłem/am 16 rok życia oraz że zostałem poinformowany, iż:
a) administratorem moich danych osobowych jest M2 Events, ul. Srebrna 1/1, 10-416 Olsztyn, biuro@m2events.pl,

b) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,

c) dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji procesów handlowych i marketingowych, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania,

d) w każdym czasie mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

e) zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pomocą adresu e-mail: biuro@m2events.pl oraz

f) wycofanie / modyfikacja przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.

Rodo
5 (100%) 2 votes